Browsed by
Kategori: Nyheter

Sortiport under Arnolds batteri

Sortiport under Arnolds batteri

Sortiport Nord har etter mange år kommet til sin rett etter at en plankeport har stengt for innsyn. Opprinnelig var hensikten å ha en forbindelse mellom det indre retransjement (befestet område i eller utenfor hovedfestningen) og vollgraven (forterrenget).

Sortiport Nord består av en hvelvet åpning gjennom Arnolds batteri som er avsluttet med dobbel port ut mot festningsgraven. Tak og vegger i gjennomgangen er oppført i natursteinsmurer som er spekket og pusset. Den er svært lang og danner to «rom»: Et større, tilnærmet kvadradisk rom med forhøyet tak like innenfor inngangen fra festningen. Denne går over over i en smalere gang med lavt tak i det videre løpet ut mot festningsgraven.

Sortiport under Arnolds batteri
Ny restauratør i gang på festningen

Ny restauratør i gang på festningen

Øyvind Bergan, den nye innehaveren av Restaurant Kommandanten på festningen var kommet godt i gang da Foreningen for Kristiansten Festning tok en prat med han på formiddagen 2. juni 2011. Berg forteller at han har planer om å benytte 2. etage på Haubitsmagasinet og å komme i gang med «Bar Donjonen» i kruttmagasinet. Utemøbler, blomster og gassvarmere skal lokke kunder til fesningen.

 

Thor. Ø. Bergan

Her er noen bilder fra festningen 2. juni 2011 som viser hvordan Thor Ø. Bergan har organisert det nye tilbudet på festningen.

 

To av Bergans medarbeidere. Fra v. Linda Haugen og Øisten Skaslien

 

 

Fra vestsiden av Donjonen

 

Nye utemøbler og gassvarmere ved Kommandantboligen

 

 

 

 

Nasjonale festningsverk meddeler:

Nasjonale festningsverk meddeler:

Presentasjon for webForsvarsbygg har inngått kontrakt med de lokale firmaene Frost Entreprenør AS og Murarbeid AS om gjennomføring av sikringstiltak på Kristiansten Festning. Prosjektet bidrar dermed til å sikre regional arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen.
Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk gjennomfører sikrings- og restaureringstiltak på mange av de nasjonale festningsverkene. Tiltakene er blant annet finansiert med midler bevilget gjennom regjeringens tiltakspakke for å stimulere sysselsetting.

Read More Read More