Om foreningen

Om foreningen

Kort om oss:

 

Foreningen for Kristiansten Festning (FKF) er en venneforening som består av frivillige som er interessert i «Festningen vår» som kulturminne og selvsagt historien. Vi arbeider med følgende aktører; Forsvarsbygg, gjennom stedlig kvarterkommandant, Forsvarets Museum Rustkammeret og driver av restauranten på festningen. Foreningen er ansvarlig for Guide tjenesten.

 

Våre viktigste oppgaver er:

– Bidra til å ta vare på stedets historiske verdier og tradisjoner

– Organisere og utvikle guide virksomheten.

– Etablere foredragsvirksomhet- formidlingsforum og studieturer.

– Videreutvikle nettsiden og sosiale medier relevant for virksomheten.