Om foreningen

Kort om oss:

 

Foreningen for Kristiansten Festning (FKF) er en venneforening som består av frivillige som er interessert i «Festningen vår» som kulturminne, rik på spennende historie. Vi arbeider i nært samarbeid med følgende aktører; Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ved festningsforvalter, FFT Forsvarets Fellestjenester, gjennom stedlig kvarter kommandant, Forsvarets Museum Rustkammeret og andre aktører på festningen. Foreningen er ansvarlig for Guide tjenesten.

 

Våre viktigste oppgaver er:

 

– Bidra til å ta vare på stedets historiske verdier og tradisjoner

 

– Organisere og utvikle guide virksomheten.

 

– Etablere foredragsvirksomhet- formidlingsforum og studieturer.

 

– Videreutvikle nettsiden og sosiale medier relevant for virksomheten.

 

– Samarbeide med alle historiske aktører på festningen og Restaurant Kommandanten.