Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Styret i Foreningen for Kristiansten Festning inviterer til årsmøte, 20. mars 2024 med oppstart kl 18:30.

Møtet avholdes i egen kasematt. Vi ber om at forslag til saker under Eventuelt og eventuelle forslag til endringer i FKFs vedtekter oversendes styret 14 dager før møtet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Konstituering
  3. Årsmelding for 2023
  4. Valg
  5. Eventuelt

Saksdokumenter er sendt ut pr mail. Om noen medlemmer ikke har fått dem er det bare å si i fra.

Legg igjen en kommentar