Temahistorisk kveldstur «Den glemte forsvarshistorien i Trondheim Bymark»

Temahistorisk kveldstur «Den glemte forsvarshistorien i Trondheim Bymark»

29. mai inviterte foreningen, i samarbeid med TT til en vandring i Bymarka. Vi startet med å se litt på Buråsen batteri som ble bygget av Forsvaret tidlig i den kalde krigen. Her møtte vi grunneier og representanter for velforeningen som kunne fylle inn med mer eller mindre selvopplevd erfaringer. Under er et bilde av batteriet fra 1957 (kilde: Betong i Bymarka – Kystfort).

Under en kort rast fikk vi informasjon om den kalde krigen og hendelser i og rundt Trondheim fra foreningens egne Jan, Tore og Gunnar. Disse hadde alle ulike roller i både den militære og den sivile beredskapen mot slutten av denne tiden.

Vi avsluttet ved Lian hvor vi så på og fikk en del informasjon om radarstasjonen Tyskland bygget der under andre verdenskrig. Jan sto for historiefortellingen.

Legg igjen en kommentar