Fanget opp av
Kategori: Informasjon

Foreningen for Kristiansten festning.

Foreningen for Kristiansten festning.

Foreningen for Kristiansten festning (FKF) inviterer til del II av Kong Carls XII felttog mot Norge. Denne gangen er fokus på Armfeldt okkupasjon av Trondheim og armeens katastrofale tilbaketrekning til Sverige. Vi serverer kaffe og kaker som vanlig med innlagt pause til en prat. Tid: Tirsdag, 14. november 2023. Klokken: 18.30. Sted: Store kasematt (kongens) på festningen. Pris: Kr. 150,- pr. person. Betales med Vipps 566369 eller kontanter. Parkering: Parkeringsplassen utenfor hovedporten. Ønsker du mer informasjon – klikk på overskriften.

ÅRSMØTET 2022

ÅRSMØTET 2022

Årets årsmøte for Foreningen for Kristiansten Festning avholdes, 27. april 2022. Sted: Festningen – Foreningens egen kasematt. Saksliste: Sak 1: Godkjenning av møteinnkallingen. 3 Sak 2: Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive referatet. 3 Sak 3: Årsmelding for 2021. 3 Sak 4: Regnskap for 2021 og lederens orientering. 10 Sak 5: Vedtektsendringer. 10 Sak 6: Valg. 10 Sak 7: Eventuelt. 10 Vedlegg: 10