Historisk aften på festningen

Historisk aften på festningen

Til alle historisk interesserte venner av Foreningen for Kristiansten Festning (FKF). Tirsdag, 22. november 22 kl. 18.30 ønsker FKF velkommen til Historisk aften på festningen, som blir årets siste samling. Planen for første halvår 2023 er ennå ikke falt på plass, men vi håper å annonsere den primo januar 2023. På årets siste samling spiller vi igjen på egne krefter, og det er styremedlem i FKF, Gunnar L. Johansen som kåserer. Han tar for seg tiden rundt byggingen av Kristiansten…

Les mer Les mer

ÅRSMØTET 2022

ÅRSMØTET 2022

Årets årsmøte for Foreningen for Kristiansten Festning avholdes, 27. april 2022. Sted: Festningen – Foreningens egen kasematt. Saksliste: Sak 1: Godkjenning av møteinnkallingen. 3 Sak 2: Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive referatet. 3 Sak 3: Årsmelding for 2021. 3 Sak 4: Regnskap for 2021 og lederens orientering. 10 Sak 5: Vedtektsendringer. 10 Sak 6: Valg. 10 Sak 7: Eventuelt. 10 Vedlegg: 10

HISTORISK AFTEN PÅ FESTNINGEN

HISTORISK AFTEN PÅ FESTNINGEN

Foreningen for Kristiansten festning (FKF) inviterer til historisk aften på festningen. Også denne gangen benytter vi egne krefter og styremedlem Gunnar L. Johansen kåserer over temaet: Historien om den dansk/norske erobringen av Jämtland og Härjedalen i 1657, – og tapet av Jämtland, Härjedalen og Trondhjem Len til Sverige i 1658. Herunder Krabbefeiden og Bjelkefeiden med fokus på Trondheim og Trøndelag. Sted:              Kristiansten festning – kongens kasematt. Dato:             22. mars 2022 Klokken:       18.30 Inngang:       For medlemmer kr….

Les mer Les mer

Historisk aften på festningen

Historisk aften på festningen

Foreningen for Kristiansten festning inviterer til historisk aften på festningen, tirsdag 9. november 21, kl. 18.30 i Kongens kasematt. Kveldens kåsør er Tor Busch, forfatter av boken Motstandskamp fra Trondheim. Busch er for tiden i avslutningen av en ny bok. Denne gangen om sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet i Midt-Norge, Gerhard Flesch som ble avrettet på festningen, 28. februar 1948. Busch tar oss med i jakten på kilder og forteller om skriveprosessen av boken. Pris: Kr. 100,- for ikke medlemmer…

Les mer Les mer