Donjonen vil bade i blått

Donjonen vil bade i blått

I forbindelse med markering av Verdens diabetesdag vil Donjonen få en ny farge 14. november 2009. Den internasjonale diabetesfargen – en dyp blå farge – vil lyse opp Donjonen denne dagen. Les mer om dette på Adressa.no

Nasjonale festningsverk meddeler:

Nasjonale festningsverk meddeler:

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med de lokale firmaene Frost Entreprenør AS og Murarbeid AS om gjennomføring av sikringstiltak på Kristiansten Festning. Prosjektet bidrar dermed til å sikre regional arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen. Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk gjennomfører sikrings- og restaureringstiltak på mange av de nasjonale festningsverkene. Tiltakene er blant annet finansiert med midler bevilget gjennom regjeringens tiltakspakke for å stimulere sysselsetting.

KINE TANGSTAD

KINE TANGSTAD

Kine Tangstad er foreningens representant i sommer. Hun tar imot turister fra de fleste verdensdeler. Fra kl 11.00 til 15.00 sitter hun i Donjonen og svarer på spørsmål.  Guideturene er dagens høydepunkt forteller Kine. Turistene er svært hyggelige under guideturene . De besøkende er opptatt av okkupasjonshistorien, og kunnskapen er svært varierende. Kine starter nå på sitt siste år som student i nordisk språk på NTNU.

Vedlikehold på festningen

Vedlikehold på festningen

Vedlikeholdet på festningen er kommet i gang igjen etter et opphold.  Det er firmaet Murarbeid AS som fikk tilslaget denne sommeren. Nå skal den innvendige muren mot kassemattene ferdigstilles. Likeså er det satt opp stillaser på muren mot vest.

NYTT STYRE I FORENINGEN FOR KRISTIANSTEN FESTNING

NYTT STYRE I FORENINGEN FOR KRISTIANSTEN FESTNING

Tore Aalmo ble valgt til ny leder for styret i Foreningen for Kristiansten Festning på årsmøtet 22. juni 2009. Vi kommer tilbake med en presentasjon av det nye styret noe senere. Den pensjonerte bygningsingeniøren uttalte etter valget at han så fram til å starte opp med sitt nye verv. Gerd Bones ble takket av etter to perioder som leder. Hun skal fortsatt være tilknyttet foreningen med prosjektarbeide. Nettredaksjonen gratulerer Tore med valget.

Kraftig økning i antall omvisninger på fesningen i mai

Kraftig økning i antall omvisninger på fesningen i mai

I januar og februar var det nermest stopp i ordreboken for omvisninger på fetningen. I april og mai derimot har bestillingene stømmet på og foreningen må nå takle opp til fire omvisnger dagen. Konfirmasjoner og bryllup øker og derigjennom også antallet med omvisniger. Tidligere kunder kommer tilbake og ønsker omvisning med nye konsept. En hyggelig utvikling for foreningen og for guidekorpset.