TEMAHISTORISK KVELDSTUR II – fra Lade flyplass til Nordblitz

TEMAHISTORISK KVELDSTUR II – fra Lade flyplass til Nordblitz

Foreningen for Kristiansten festning i samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennomførte 31. august en temahistorisk kveldstur med utgangspunkt i det som var Lade flyplass og opp til Charlottenlund hvor vi fikk se litt på etterretningsbunkeren som ligger der.

Turen startet ved enden av det som var rullebanen. Her var det en hangar for teknisk vedlikehold som i dag er konvertert til kjøpesenter.

Jan Hofstad var turleder og startet turen med en orientering om aktivitet på Lade under krigen.

Turen gikk videre via Leangenbukta hvor det var planlagt å bygge en tredje ubåt hangar, Dora III. Denne ble ikke påbegynt, så det er ingen spor etter aktiviteten i terrenget. Historiske bilder viser at det ble foretatt noe mudring i sjøen utenfor bukten.

På vei videre mot Nordblitz stoppet vi ved ett av tilholdsstedene til Karl Ludvig Adding:

Adding var under ledelse av gestaposjefene Walther Gemmecke og Gerhard Flesch, og var stasjonert på Gestapos hovedkvarter, Misjonshotellet. Hans virksomhet hadde ingen tilknytning til Rinnanbanden og han opererte på egen hånd. Han utga seg for å være hjemmefrontleder og hadde sin oppgave å spore opp norske fanger som hadde rømt fra tyske konsentrasjonsleirer og fengsler. Spesialfelter hans var å sette seg i kontakt med motstandsgrupper som jobbet mot tyske interesser, og som brakte flyktninger i sikkerhet over grensen til Sverige.
 
Høsten 1943 hadde Gestapo gjennom Adding og Rinnanbanden skaffet seg nesten all kontroll over all organisert flukt fra Trondheimsdistriktet over til grensen til Sverige. De som prøvde å rømme, gikk nå oftere i feller som følge av dette. Flere av kontaktene som Adding fikk tak i ble senere torturert og drept av tyske gestapister.
 
Senhøsten/vinteren 1943 ble han innlagt på St. Elisabeths hospital med store smerter. Til tross for all arbeide der stod ikke livet til å reddes. Liket ble sendt til Oslo for obduksjon, der mistanken var forgiftning. Det sies at obduksjonsrapporten var ikke til å bli klok av. Kilde Wikipedia

Framme ved Nordblitz fortalte Jan om rollen bunkeren spilte under og etter krigen. Denne var et meget viktig nøkkelpunkt for den tyske marinen. Etter krigen var den i drift med tyske mannskaper fram til 1947.

Jan ved hovedinngangen til Nordblitz. Dessverre fikk vi ikke komme inn denne gangen, så info ble delt ut i det fri mens vi tok en kopp kaffe.

På vei tilbake til Lade stoppet vi innom St. Hanshaugen hvor vi fikk med oss både et minnesmerke reist av sovjetisk-jugoslaviske krigsfanger rett etter krigen og fundamenter for tysk kanonbatteri.

Legg igjen en kommentar