Fanget opp av
Forfatter: Jan Hofstad

Gave til FKF fra festningsforvalter Johnny Gylland

Gave til FKF fra festningsforvalter Johnny Gylland

I oktober 2019 mottok FKF et skjold med Norges riksvåpen slik det ble approbert av kong Oscar I 10. juli 1844. Riksløven bar tydelig preg av elde og hadde mistet sin glans. Skjoldet var av gips og hadde flere krakeleringer og biter hadde falt av. Skjoldet manglet også kronen på toppen som dessverre den var ikke å oppdrive. I løpet av januar 2010 kom FKF i kontakt med Terje Aune som tok på seg jobben med å renovere riksvåpenet. I…

Les mer Les mer

Kruttkammeret er ryddet.

Kruttkammeret er ryddet.

I løpet av høsten 2019 ble kruttkammeret (Donjonens kjeller) ryddet av medlemmer fra FKF. Alle etterlatenskaper som hadde hopet seg opp i løpet av mange år, ble fjernet og kastet i en container. Denne nye arenaen som anskueliggjorde seg er allerede tatt i bruk ved flere anledninger. Herunder ved omvisninger og ved adventarrangementene i desember 2029 Det er satt inn vindu i gluggen og varme er påsatt for å opprettholde en rimelig tempratur ved bruk. I oktober 2019 ble det…

Les mer Les mer

Historisk aften på Kristiansten festning

Historisk aften på Kristiansten festning

Historisk aften på Kristiansten festning, tirsdag 5. februar 2019 kl. 18.30. Sted: Kongens kasematt. Tema: Karolinerfelttoget i Midt-Norge sett med svenske øyne. Gen.lt. Armfeldts armé angrep på Midt-Norge. I 2018 var det 300 år siden de svenske karolinerne med Armfeldt angrep Trondheim og Trøndelag. Chefsarkeolog Anders Hansson fra Jamtli i Östersund forteller om felttoget sett med svenske øyne. Pris: Kr. 100,- for medlemmer. Kr. 150,- for ikke medlemmer.