Sortiport under Arnolds batteri

Sortiport under Arnolds batteri

Sortiport Nord har etter mange år kommet til sin rett etter at en plankeport har stengt for innsyn. Opprinnelig var hensikten å ha en forbindelse mellom det indre retransjement (befestet område i eller utenfor hovedfestningen) og vollgraven (forterrenget).

Sortiport Nord består av en hvelvet åpning gjennom Arnolds batteri som er avsluttet med dobbel port ut mot festningsgraven. Tak og vegger i gjennomgangen er oppført i natursteinsmurer som er spekket og pusset. Den er svært lang og danner to «rom»: Et større, tilnærmet kvadradisk rom med forhøyet tak like innenfor inngangen fra festningen. Denne går over over i en smalere gang med lavt tak i det videre løpet ut mot festningsgraven.

Sortiport under Arnolds batteri
Stengt for kommentarer.