Om Kristiansten festning

Kristiansten festning ligger på en høyde øst for byen, på linje med Nidarosdomen. Fra festningen får man et godt overblikk over byen og Trondheimsfjorden.

Det var fra denne strategiske høyden at svenskene hele to ganger  klarte å okkupere Trondheim. Først i 1564 og så i 1658. Begge gangene klarte norske styrker å befri byen og tvinge svenskene tilbake.  Behovet for å få reist et festningsverk var tydelig, men det var først etter den store bybrannen i 1681 at planene ble påbegynt.  Generalmajor Johan Caspar von Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron fikk i oppdrag av den Dansk-norske kongen, Christian V., å planlegge den nye festningsbyen Trondheim. I tillegg skulle de reise en topp moderne festning på høyden som på folkemunne gikk under navnet Svenskehaugen. Byggingen startet i 1682, og allerede i 1684 sto festningen ferdig.

Legg igjen en kommentar