Nasjonale festningsverk meddeler:

Nasjonale festningsverk meddeler:

Presentasjon for webForsvarsbygg har inngått kontrakt med de lokale firmaene Frost Entreprenør AS og Murarbeid AS om gjennomføring av sikringstiltak på Kristiansten Festning. Prosjektet bidrar dermed til å sikre regional arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen.
Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk gjennomfører sikrings- og restaureringstiltak på mange av de nasjonale festningsverkene. Tiltakene er blant annet finansiert med midler bevilget gjennom regjeringens tiltakspakke for å stimulere sysselsetting.

Mer tilgjengelig kulturarena
– Kristiansten er et av de viktigste kulturminner vi har i Norge. Med dette arbeidet vil festningen bli en mer åpen, trygg og tilgjengelig kulturarena for de besøkende, sier festningsforvalter Johnny Gylland i Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk.

Deler av murene som i dag er avsperret skal sikres slik at områder igjen kan åpnes for publikum. Gamle metoder og materialer vil tas i bruk slik at murene i størst mulig grad kan tilbakeføres til sin opprinnelige stand.
Kontraktene har et omfang på om lag 9 millioner kroner i 2009.

Legg igjen en kommentar