Kruttkammeret er ryddet.

Kruttkammeret er ryddet.

I løpet av høsten 2019 ble kruttkammeret (Donjonens kjeller) ryddet av medlemmer fra FKF. Alle etterlatenskaper som hadde hopet seg opp i løpet av mange år, ble fjernet og kastet i en container. Denne nye arenaen som anskueliggjorde seg er allerede tatt i bruk ved flere anledninger. Herunder ved omvisninger og ved adventarrangementene i desember 2029 Det er satt inn vindu i gluggen og varme er påsatt for å opprettholde en rimelig tempratur ved bruk. I oktober 2019 ble det arrangert bryllup i kruttkammeret og 70 gjester var til stede.

Kruttkjelleren, 5. oktober 2019
Kruttkjelleren, 5. oktober 2019

Legg igjen en kommentar