Historisk aften: Karolinerne Kommer! del 2

I år er det 300 år siden Trøndelag og Trondheim ble angrepet av de svenskekildebilde_budde_ved_kristiansten.1509370949
Karolinerne i 1718. Dette året skal spesielt markeres med mange foredrag og
arrangementer både i Norge og på svensk side av grensen.
Det var den legendariske svenske generalløytnant Carl Gustav Armfeldt som
ledet armeen på ca L1.000 mann fra Duved skanse mot Trondheim. Den norske
generalmajor Vincent Budde hadde kommandoen Nordenfjeldsk og skulle ta
opp kampen mot svenskehæren. Forsvaret iTrondheim med Kristiansten
festning skulle få en viktig rolle for utfallet av felttoget.
Vi skal som 2. foredrag, i forbindelse med 300 års markeringen, ta for oss selve
innmarsjen til Norge og angrepet på stene og Skånes skanser samt selve
«beleiringen» av Trondheim. Det blir en kort oppsummering av det første
foredraget(14.11..17) som tok for seg årsakene til det svenske angrepet.

Foredragsholder: Historiker Frode Lindgjerdet
Sted: Kristiansten festning «Kongens» kasematt
Tid; kl.19.00
Pris: kr.100,- Åpent for alle. Arrangør Foreningen for Kristiansten Festning og Restaurant
Kommandanten i samarbeid med Forsvarsbygg, Rustkammeret iTrondheim og Kristiansten
Festnings Komanandantskap.

 

Legg igjen en kommentar