Gave til FKF fra festningsforvalter Johnny Gylland

Gave til FKF fra festningsforvalter Johnny Gylland

I oktober 2019 mottok FKF et skjold med Norges riksvåpen slik det ble approbert av kong Oscar I 10. juli 1844. Riksløven bar tydelig preg av elde og hadde mistet sin glans. Skjoldet var av gips og hadde flere krakeleringer og biter hadde falt av. Skjoldet manglet også kronen på toppen som dessverre den var ikke å oppdrive. I løpet av januar 2010 kom FKF i kontakt med Terje Aune som tok på seg jobben med å renovere riksvåpenet. I tillegg laget Terje Aune en kopi av riksvåpenet. Skjoldene skal henges opp på festningen som utsmykning.

Norges riksvåpen slik det ble approbert av kong Oscar I 10. juli 1844

Legg igjen en kommentar