ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR KRISTIANSTEN FESTNING, 29. april. 2015

ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR KRISTIANSTEN FESTNING

Det innkalles med dette til Årsmøte for Foreningen For Kristiansten Festning.

Dato: Onsdag 29.april 2015.

Sted: Rustkammeret (Kongsgården/Erkebispegården).

Tid: kl.18.00

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av innkallelsen
  2. Valg av møteleder
  3. Årsberetningen for 2014
  4. Regnskap- kontingent
  5. Godkjennelse av forslag til vedtektsendringer
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Styret

Legg igjen en kommentar