Årsmøte 2016

ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR KRISTIANSTEN FESTNING FKF

 

Det innkalles med dette til Årsmøte for Foreningen For Kristiansten Festning mandag 7.mars 2016.

Sted: Kristiansten Festning Proviantkassematten (inne på festningen). Det vil bli merket til riktig sted med plakater.

Det blir kaffe og kaker.

Tid: kl.18.00

 

Saker til behandling:

1. Godkjenning av innkallelsen

2. Valg av møteleder

3. Valg av 2 representanter til å underskrive Protokollen

4. Årsberetningen for 2015

5. Årsregnskap for driftsåret 2015

6. Kontingent 2016

7. Innkomne forslag

8. Valg

 

 

Styret

Legg igjen en kommentar